W Domu Kultury

Wszystkie zdjęcia powstały podczas współpracy z Domem Kultury Praga.